Screen Shot 2015-12-12 at 14.35.49.png

Min farmor och förintelsen

MIN FARMOR OCH FÖRINTELSEN 2015

Documentary, 44 mins.  

Production Company : Romin Productions AB.
Director: Sara Sommerfeld
Producer / Dop: Johan Romin
Editor: Palle Lindqvist

More info